Původní kostel stojící na levém břehu Jihlávky s pozdně románským jádrem pochází patrně z doby těsně před rokem 1234. Zmínky o něm máme z roku 1305. Při gotické přestavbě ve 14. století byla zvýšena a zaklenuta loď, byl vybudován nový presbytář a přistavěna kaple Tří králů. Z této doby se dochovaly pouze obvodové zdi kaple, portál a konzoly s náběhem žebra. Patrně při opravě zchátralého kostela roku 1662 byla kaple Tří králů zaklenuta a průrazem spojena s lodí. Od tohoto roku až do roku 1783 byl kostel zasvěcen sv. Havlu. Mezi léty 1777 a 1783 byly provedena přístavba věže a jižní sakristie. V podlaze kostela jsou náhrobky místních kněží, kteří zemřeli mezi léty 1490 a 1783. V 19. století byla přistavěna předsíň. Roku 1900 byl kostel opraven a vymalován.
Back to Top