Vítejte na stránkách farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Rančířově. Do naší farnosti kromě Rančířova patří také Čížov, Hosov, Pístov a Rosice. Mše svatá je sloužena pravidelně každou neděli v 11.00 v kostele sv. Petra a Pavla. V případě zájmu o křest, svatbu, pohřeb, žehnání bytu nebo jiné svátosti a svátostiny kontaktujte administrátora farnosti.

Poutě 2024

Čížov
    * Neděle 5. května v 11.00 (v Rančířově mše sv. nebude)
Rančířov
    * Neděle 30. června v 11.00
Rosice
    * Neděle 7. července v 11.00 (v Rančířově mše sv. nebude)
Pístov
    * Sobota 7. září v 18.00
Velikonoce 2024
Zelený čtvrtek (28. 3.)
    * 18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek (29. 3.)
    * 8.30 Modlitba kajících žalmů v Getsemanské zahradě
               (poté odjezd na Křemešník, modlitba křížové cesty)
     * 15.00 Obřady na památku umučení Páně
Bílá sobota (30. 3.)
    * 8.30 Liturgie hodin u Božího hrobu (laudy a matutinum)
     * 20.00 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod Velikonoční (31. 3.)
    * 11.00 Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Modlitební společenství
Srdečně zveme všechny na modlitební setkání, které se zpravidla koná každou poslední středu v měsíci. Scházíme se v 18.00 v kostele. Máme touhu 
se společně pomodlit především za naše blízké, za obec Rančířov, ale také za potřeby tohoto světa. Po společné modlitbě následuje neformální setkání
spojené s menším občerstvením v obecním sále.

Termíny setkání v roce 2024: 
 * 31. ledna (adorace)
 * 28. února (křížová cesta)
 * 20. března (křížová cesta)
 * 24. dubna
 * 29. května (vigilie ze slavnosti Těla a Krve Páně)
 * 26. června (grilování na farní zahradě v Jihlavě)
 * 25. září
 * 30. října
 * 27. listopadu
Hosov - kaple svaté Rodiny
Hosov - kaple svaté Rodiny
Pístov - kaple Nejsvětější Trojice
Pístov - kaple Nejsvětější Trojice
Čížov - kaple sv. Floriána
Čížov - kaple sv. Floriána
Rosice - kaple Panny Marie
Rosice - kaple Panny Marie
Back to Top