Vítejte na stránkách farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Rančířově. Do naší farnosti kromě Rančířova patří také Čížov, Hosov, Pístov a Rosice. Mše svatá je sloužena pravidelně každou neděli v 11.00 v kostele sv. Petra a Pavla. V případě zájmu o křest, svatbu, pohřeb, žehnání bytu nebo jiné svátosti a svátostiny kontaktujte administrátora farnosti.
Aktuality
V neděli 8. května v 11.00 bude poutní mše sv. v kapli sv. Floriána v Čížově (v Rančířově mše sv. nebude).
V neděli 26. června bude poutní mše sv. ke cti sv. Petra a Pavla v Rančířově.
V neděli 3. července v 11.00 bude poutní mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje v Rosicích (v Rančířově mše sv. nebude).


Modlitební společenství
Srdečně zveme všechny na modlitební setkání, které se zpravidla koná každou poslední středu v měsíci. Scházíme se v 18.00 v kostele. Máme touhu 
se společně pomodlit především za naše blízké, za obec Rančířov, ale také za potřeby tohoto světa. Po společné modlitbě následuje neformální setkání
spojené s menším občerstvením v obecním sále.

Termíny setkání v roce 2022: 27. dubna, 25. května, 29. června (mše ze slavnosti sv. Petra a Pavla), 28. září (mše ze slavnosti sv. Václava), 28. října, 30. listopadu.


Velikonoce 2022
Zelený čtvrtek (14.4.)
    * 18.00 mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek (15.4.)
    * 8.30 modlitba kajících žalmů u Božího hrobu
     * 15.00 obřady na památku umučení Páně
Bílá sobota (16.4.)
    * 8.30 liturgie hodin u Božího hrobu (laudy a matutinum)
     * 20.30 vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod Velikonoční (17.4.)
    * 11.00 mše svatá
Hosov - kaple svaté Rodiny
Hosov - kaple svaté Rodiny
Pístov - kaple Nejsvětější Trojice
Pístov - kaple Nejsvětější Trojice
Čížov - kaple sv. Floriána
Čížov - kaple sv. Floriána
Rosice - kaple Panny Marie
Rosice - kaple Panny Marie
Back to Top