Vítejte na stránkách farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Rančířově. Do naší farnosti kromě Rančířova patří také Čížov, Hosov, Pístov a Rosice. Mše svatá je sloužena pravidelně každou neděli v 11.00 v kostele sv. Petra a Pavla. V případě zájmu o křest, svatbu, pohřeb, žehnání bytu nebo jiné svátosti a svátostiny kontaktujte administrátora farnosti.

Velikonoce 2023
Zelený čtvrtek (6. dubna)
    * 18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek (7. dubna)
    * 8.30 Modlitba kajících žalmů u Božího hrobu
     * 15.00 Obřady na památku umučení Páně
Bílá sobota (8. dubna)
    * 8.30 Liturgie hodin u Božího hrobu (laudy a matutinum)
     * 20.30 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční (9. dubna)
    * 11.00 Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně


Poutě 2023

Čížov
    * Neděle 7. května v 11.00 (v Rančířově mše sv. nebude)
Rančířov
    * Neděle 2. července v 11.00
Rosice
    * Neděle 9. července v 11.00 (v Rančířově mše sv. nebude)
Pístov
    * Sobota 2. září v 18.00

Modlitební společenství
Srdečně zveme všechny na modlitební setkání, které se zpravidla koná každou poslední středu v měsíci. Scházíme se v 18.00 v kostele. Máme touhu 
se společně pomodlit především za naše blízké, za obec Rančířov, ale také za potřeby tohoto světa. Po společné modlitbě následuje neformální setkání
spojené s menším občerstvením v obecním sále.

Termíny setkání v roce 2023: 
 * 25. ledna
 * 15. února
 * 29. března (křížová cesta)
 * 26. dubna
 * 31. května (mše ze svátku navštívení Panny Marie)
 * 28. června (mše ze slavnosti sv. Petra a Pavla)
 * 27. září (mše ze slavnosti sv. Václava)
 * 25. říjen
 * 29. listopadu
Hosov - kaple svaté Rodiny
Hosov - kaple svaté Rodiny
Pístov - kaple Nejsvětější Trojice
Pístov - kaple Nejsvětější Trojice
Čížov - kaple sv. Floriána
Čížov - kaple sv. Floriána
Rosice - kaple Panny Marie
Rosice - kaple Panny Marie
Back to Top