Farnost Rančířov je od roku 2011 součástí Programu záchrany architektonického dědictví. Především díky tomuto programu Ministerstva kultury a výborné spolupráci s obcí Rančířov se povedlo realizovat mnoho oprav. Z těch významnějších jsou to například:
2020
Dokončení obnovy vnitřní výmalby kostela (4. etapa), restaurování rokokové kazatelny a přízemní části křtitelnice, oprava vnější fasády severní strany kostela a části zákristie (1. etapa)  
2019
Restaurování a rekonstrukce dekorativních nástropních a nástěnných maleb v boční lodi Tří králů a na kůru kostela (3. etapa)
2018
Restaurování a rekonstrukce dekorativních nástropních a nástěnných maleb v lodi kostela (2. etapa)
2017
Restaurování a rekonstrukce dekorativních nástropních a nástěnných maleb v presbytáři včetně vítězného oblouku a hvězd, gotické zákristii a částečně obou točitých schodišť vedoucích do krovu (1. etapa), oprava oken a dveří (2. etapa)
2016
Oprava oken a dveří (1. etapa), nahození nových omítek v prostoru celého kostela včetně vstupů a sakristie
2015
Dokončení opravy podlahy kostela (4. etapa)
2014
Odborná demontáž bočního oltáře Tří Králů, příprava na transport a transport do místa dočasného deponování a zpětná montáž, výměna podkladu za prodyšný, očištěná dlažby vrácena zpět a doplněna novou (3. etapa opravy podlahy)
2013
Demontáž dlažby v lodi kostela, výměna podkladu za prodyšný, zpětná montáž po očištění dlažby (2. etapa opravy podlahy)
2012
Demontáž podlahy v presbytáři a části podlahy pod presbytářovým stupněm, výměna podkladu za prodyšný (štěrk), zpětná montáž (1. etapa opravy podlahy)
2011
práce na odvlhčení v interiéru kostela: vykopání odvětrávacího kanálku v presbytáři a zákristii,  odstranění izolační asfaltové lepenky pod omítkou v celém kostele, odborná demontáž dvou bočních oltářů, hlavního oltáře, křtitelnice a schodiště kazatelny, příprava na transport a transport do místa dočasného uskladnění
Back to Top